Dịch vụ công chứng

CÔNG CHỨNG ỦY QUYỀN

CÔNG CHỨNG ỦY QUYỀN

Thực tế cuộc sống có rất nhiều giao dịch ủy quyền phát sinh. Văn phòng DT Công chứng Bách Việt  cung …

Công chứng di chúc

Công chứng di chúc

Di chúc là sự bày tỏ ý chí của một người nhằm định đoạt toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử …

Hỏi đáp

Tin tức hoạt động