CÔNG CHỨNG THẾ CHẤP

Văn phòng DT Công chứng Bách Việt là văn phòng chuyên nghiệp và uy tín trong việc công chứng các giao dịch thê chấp. Văn phòng DT Công chứng Bách Việt luôn đảm bảo việc công chứng hợp đồng thế chấp được chính xác, linh hoạt và thuận tiện.

Hiện nay, các giao dịch về thế chấp chiếm phần lớn các giao dịch được thực hiện tại Văn phòng DT Công chứng Bách Việt. Văn phòng DT Công chứng Bách Việt cũng nhân được sự tin tưởng và tín nhiệm của rất nhiều các doanh nghiệp để sử dụng dich vụ công chứng thường xuyên các hợp đồng thế chấp như: BIDV, SHB, AGRIBANK, OCB, MHB, AB BANK, GP BANK, BAOVIET BANK, STANDARD CHARTER…

Việc thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp hợp đồng về nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã đối với nhà ở tại nông thôn.

Theo đó, Văn phòng DT Công chứng Bách Việt thực hiện công chứng các loại hợp đồng thế chấp bao gồm:

– Hợp đồng thế chấp ô tô

– Hợp đồng thế chấp ngân hàng

– Hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư

– Hợp đồng thế chấp quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

– Hợp đồng thế chấp nhà ở

Văn phòng DT Công chứng Bách Việt thực hiện công chứng theo quy định của luật công chứng. Ngoài ra, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu công chứng của người dân và doanh nghiệp. Nhằm bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên yêu cầu công chứng cũng như đơn giản, linh hoạt hơn về thủ tục công chứng. Văn phòng DT Công chứng Bách Việt thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp nhà đất ngoài giờ làm việc, ngày lễ, tết. Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ công chứng tại nhà, tại bệnh viện, trại giam, trại giáo dưỡng….

Hotline: 0975 904 373

Văn phòng DT công chứng Bách Việt

Địa chỉ: Số 10 phố Trúc Khê, Quận Đống Đa, Hà Nội

Email: congchungbachviet@gmail.com

Website: congchungbachviet.com

 

Bài viết trước đó CÔNG CHỨNG THỪA KẾ – DI CHÚC
Bài viết sau đó CÔNG CHỨNG ỦY QUYỀN